top of page

Quản trị

Quản lý nhóm phục hồi chức năng và dịch vụ của bạn

Trị liệu viên

Cung cấp từ xa các dịch vụ chức năng đa chuyên ngành

Bệnh nhân

Tối đa hóa các chức năng của bạn và giảm trải nghiệm nkhuyết tật

Thư viện

Đóng góp vào thư viện phục hồi chức năng từ xa có nguồn gốc và truy cập mở lớn nhất

với sự hỗ trợ của

Liên hệ chúng tôi

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page